Historia uczestnictwa w różnych targach krajowych i międzynarodowych przez firmę TAKO w ciągu jej istnienia.
STRONA W BUDOWIE