NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Kliknij na zdjęcie i zobacz więcej

Artykuły dziecięce TAKO są cenionymi i wyróżnianymi produktami.
Marka TAKO od kilku lat na Międzynarodowych Targach z branży dziecięcej zajmuje czołowe miejsca za innowacyjność swoich produktów.

Wiele innych nagród i wyróżnień, jakie otrzymała firma TAKO, jest uznaniem dla jej oferty, produktów i standardów obsługi oraz współpracy z partnerami biznesowymi. Wózki firmy TAKO zyskały wysokie uznanie, które znalazło wyraz w przyznaniu wielu nagród i wyróżnień, z których najważniejsze zostały przedstawione poniżej.

Spośród otrzymanych wyróżnień najbardziej prestiżowe i świadczące o uznaniu dla produktów TAKO jest nagroda przyznana przez internautów na Ukrainie za wózek Lumi Lum, oraz zajęcie III miejsca za produkt Jumper X przyznany przez czytelniczki „Dziecko”.